Pravidelné bohoslužby budou každou neděli od 10:00 hod

                             Požehnané dny Vám všem a těšíme se na Vás v novém čase 
                                                     nedělních bohoslužeb tedy 2.4. v 10:00 hod

 

 

   

             9. prosince 2016

Lukášovo evangelium 1, 30 - 33:

Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš

a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."


 

Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé!


 

V tomto předvánočním čase k Vám přicházím s několika informacemi.

Jsem farářkou CČSH a byla jsem povolána a od listopadu do náboženské obce v Teplicích.

Proto Vám předkládám tyto informace aby jste mne mohli kontaktovat i mimo dobu, kdy se scházíme pravidelně ve sboru.

Dovolte mi, abych se představila.

Jsem Mgr. Eliška Raymanová ThLic

mob : 603515213

e – mail : eraymanova@seznam.cz

Další zprávy Vám, věřím, pomohou prožít bohatěji dobu adventu a Vánoc.

Srdečně Vás zveme na pravidelné bohoslužby každou neděli ve 14:00 hod.

Modlitebnu jsme pro Vás vyzdobili a jsou zde i dva betlémy a tak zveme i Vaše nejmenší.

Při bohoslužbách zazní nejen varhany,ale také kytara.

Prostor setkávání je vytápěn a tak po bohoslužbách můžeme posedět u šálku kávy a blíže se poznat.

 

Samotné narození Krista oslavíme na Hod Boží vánoční bohoslužbou 25.12.2015 v 10:00 hod ve sboru a poté společně při kávě a čaji můžeme sdílet radostné okamžiky

narození Páně.


Čas adventní je časem očekávání a tak v radosti z narození Krista můžeme společně prožít tento čas.

Veškeré informace naleznete ve vývěsní skříňce. Probíhá aktualizace webu.

Pokračují také úpravy sboru a tak děkujeme bratru biskupovi a sestře zmocněnkyni, že nám pomáhají prostřednictvím diecéze pražské s ekonomickými záležitostmi, abychom převzetí farnosti zvládli. Každá změna s pohledu lidského potřebuje svůj čas a tak Vás prosíme o podporu a pomoc ve sboru. Přicházíme z různých stran stejně jako přicházeli poutníci k narozenému Ježíši Kristu, to je pro nás vzájemným obdarováním a vytváříme společenství Kristovo.

Děkuji Vám za podporu sboru v Teplicích a JEŠTĚ JEDNOU SRDEČNĚ ZVU DO SBORU.


 

 

 

Biblický text

Třetí neděle po zjevení

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.             ŽALM 102, 16-17 Třetí neděle po zjevení Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že mezi nás...
Celý článek